Norge - Membraner, Membranfilter, Væskeseparasjon advertising    

Norge Membranfiltrering        Norge Membraner Membranfilter Membranteknologi Omvendt Osmose Anlegg in membrane-guide.com


Alfsen og Gunderson Membranfiltrering Alfsen og Gunderson AS - www.ag.no
- Stålverksveien 1, 0601 Oslo, Norge

email, Tel. +47 22 70 77 00
Products:   Membrananlegg

Membrananlegg gir godt drikkevann
Membranfiltrering er blitt den foretrukne metoden blant norske vannverkseiere. Membrananlegg krever beskjedent tilsyn og er enkle og stabile i drift. De tilfredsstiller myndighetenes krav til rensegrad og gir effektiv reduksjon av farge, humus og bakterier. Bruk av membraner er en mekanisk filtreringsprosess der vannet renses uten tilsetting av kjemikalier.
Membrananlegg fra AG er miljøvennlige
Vaskesystemet og sammensetningen av vaskemidler er en av hovedelementene i et godt membrananlegg. Belastningssiden av filteret vaskes rent gjennom spyling og ved hjelp av biologisk nedbrytbare vaskemidler.
Membrananlegg fra AG er utviklet for norske forhold
Membrananlegg fra AG er utviklet teknisk i samarbeid med SINTEF og ble støttet økonomisk av både Norges forskningsråd og SND. Membranene leveres av verdens ledende produsenter på membranteknologi og som har vært brukt på norsk humusvann med godt resultat siden 1989. Anleggene vi bygger i Norge er tilpasset norske krav til rensegrad og utførelse. Sammen med våre pilotforsøk representerer de etterrettelige renseresultater og verdifulle driftserfaringer.


DUE MILJØ EWOS - Fjord Seafood blood test DUE MILJØ AS - www.
- Mustads vei 1A, NO 0283 Oslo, Norge

Eddy G. Torp, General Manager, email, Tel. +47 22736852

company profile:
DUE MILJØ skaper verdier gjennom å utvikle, anskaffe og markedsføre Membranfiltrering, Miljøteknologi, Prosessutstyr og Emballeringsmaskiner til Farmasøytisk, Næringsmiddel (inkl. meieri, drikke, fisk) og Prosess industri.
E.C. Due A.S ble STIFTET i 1896 og etablerte DUE MILJØ AS i 1990. DUE MILJØ AS er norsk og eies av Ember AS (stiftet 1981). Brutto omsetning er 10-20 MNOK med positivt resultat - etter betydelig F&U virksomhet. Bedriftens styre består av Meieriingeniør/MBA Ottar Skaldebø, Ergoterapeut Eva Torp og Siv.ing./MBA Eddy G. Torp.
Products:   Membranfiltrering / tjenester

DUE MILJØ har gjennom partnere tilgang på avansert bærekraftig teknologi, utvikler egen norskbasert teknologi, leverer Lisensavtaler, utfører tjenester og gjennomfører pilotforsøk.

DUEs partnere er bl.a. GE Infrastructure Water & Process Technologies (WPT) - verdensledende innen membraner for Vann- og Prosessindustri og EDI, Complete Filtration Resources for komplette membrananlegg og Membrane Extration Technology med spesiale Organisk Solvent Nano polymer membraner (OSN).

DUE utvikler molekyl separasjonsprosesser til patent og leverer dertil membraner og -systemer basert på RO (omvendt osmose), NF (nanofiltrering), UF (ultrafiltrering) og/eller MF (mikrofiltrering) i samarbeid. Høyere prosessutbytter gir mindre forurensning.

DUE samarbeider også med brukere av nye membrananlegg i å finne verdifulle nye anvendelser av nye produkter gjort mulig med nye patenterte prosesser. DUE deltar i å finne bruk av nyskapte FPI ingredienser bl.a. til mennesker og fôr til gris, fisk og kylling.


Membranteknikk A.S. har arbeidet med vaeskeseparasjon i 15 år. Membranteknikk AS - www.membranteknikk.no
- 1004 Flekkefjord, Vest-Agder, Norge

email, Tel. +47 38320610
Products:   Membranteknikk

Membranteknikk har i alle år utelukkende drevet med membranfiltrering.
Dette er en form for væskeseparasjon der væsken fysisk blir skilt i to fraksjoner ved hjelp av en membran. De fleste kjenner i dag til Revers Osmose (RO filtrering), som for det meste blir brukt til å fjerne salter fra for eksempel sjøvann. Avsaltet sjøvann blir således brukt som drikkevann. Men membranfiltrering er mye mer enn dette. Det finnes i dag utallige applikasjoner der en membran kan hjelpe til i en eller annen prosess. Membranen finnes også i flere forskjellige typer av elementer som flat sheet -/, hullfiber -/, rør -/ og spiral - membraner. Spiralelementer har i dag det meste av markedet og er den form for element som Membranteknikk benytter i sin design. Membranteknikk holder til i Flekkefjord og har hele Skandinavia/ Storbritannia som sitt marked. I tillegg blir firmaet brukt som rådgiver på design av membransystemer over hele verden.
Pilotanlegg - Komplett leveranse av løsning:
I dag har Membranteknikk to pilotanlegg for testing og demonstrasjon av nye applikasjoner/membraner. Anleggene er i kvalitet 316L og 904. Dette er meget avanserte systemer som styres av PLS med tilhørende touchpanel. Disse anleggene har lagring av data over tid. Trendene av trykk, mengder, temperatur og fluks kan lastes ned på stedet eller hvor som helst ved hjelp av GSM modem.


PALL Pall Norge AS - www.pall.com
- Barbrov. 6, 0605 Ringerike, Norge

email, Tel. +47 32181470
Products:   Membranfiltre, Ultrafiltrering, Mikrofiltreringprofinor Omvendt Osmose Elektrodeionisering Profinor as - www.profinor.no
- Holmaveien 21 - Postboks 25 - 1306 Bærum, Norge

email, Tel. +47 67176860

company profile:
Profinor has been engaged in the water treatment business in Norway for more than 25 years. The companys activites include design, implementation, startup and commissioning of sophisticated water treatment plans for industries with defined quality parameters.
Our markets include boiler feedwater, pharmaceutical water quality, hemodialisys, botteling plants, breweries, desalination, offshore, ship-biulding, municipal plants and wastewater treatment.
Products:   Membranteknologi, Omvendt Osmose:

Separering ved bruk av Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner.
Membranfilter benyttes til filtrering i kritiske applikasjoner og sluttfiltrering/polering. Filter kan utstyres med en rekke forskjellige anslutniner for å passe respektive filterhus
- Glassfiber: Filter med glassfibermembran for Generell filtrering av luft, gass og væsker.
- Nylon: Hydrofil nylon 66 membran for absolutt filtrering av serum, farmasøytiske og biologiske væsker, prosesskjemikalier, DI vann etc. Polyester endekapper. Seriell konstruksjon med forfiltermembran
- Polyethersulfon: Velegnet for bruk i kritiske applikasjoner som sterilisering, celledyrking, filtrering av proteiner og enzymer, sterilisering. Bilogisk filtrering. Kan benytes til å rense og oppkonsentrere proteiner, enzymer, syrer og til avsalting
- Polykarbonat: Polykarbonat Track-Etch membran for absolutt filtrering. Stor kjemisk bestandighet, Stort filterareal, Nøyaktig cut-off. Hurtigrens og TOC fjerning for ultrarene anlegg.
- Polypropylen: Membranfilter. Polypropylenmembran for kost effektiv nominell filtrering ved høy kapasitet. Stor kjemisk bestandighet. Nominell filtrering, Lavt trykkfall. Velegnet for farmasøytisk forfiltrering. Mikronstørrelser fra 0,2 my til 30 my fra 10" til 40" lengde
- Teflon (PTFE): Validerbart sterilfilter for luftfiltrering og sluttfiltrering av farmasøytiske væsker. Produsert i overenstemmelse med HIMA krav. 100% intergritetstestet. Møter USP 23 Klasse VI test samt MEM Elution Cytotoxicity test
     www.membrane-guide.com      site map